Heartmath coaching

Stress en emotie management, kort traject met bewezen resultaten.

In het kort.

  • De methode bestaat uit een aantal technieken die met consequent gebruik zeer effectief zijn.
  • De aanpak is duidelijk en concreet en kan gemakkelijk ingepast worden in je dagelijks leven.
  • Het is een methode voor zelfsturing en de technieken zijn toepasbaar op de stressmomenten zelf.
  • Consequente toepassing bevordert de algehele gezondheid, zowel lichamelijk als psychisch.
  • Objectieve feedback van je innerlijke staat door een computerprogramma.


HeartMath is een op jarenlang onderzoek gebaseerde methode voor effectief stress- en emotiemanagement.
De technieken zijn wetenschappelijk bewezen, goed te leren, er treed snel effect op en de technieken zijn direct toepasbaar in je dagelijks leven op die momenten dat je ze nodig hebt.

Stress wordt veroorzaakt door je emotionele reactie op een situatie of gebeurtenis. Het is niet de situatie of gebeurtenis zelf die de stress veroorzaakt.

De methode leert je meer controle te krijgen over je emotionele reacties van het moment waardoor stress vermindert. Emoties vormen de belangrijkste orientatiepunten op basis waarvan je de keuzes maakt die echt belangrijk voor je zijn.

Het hart speelt bij emoties een belangrijke rol.
Er is aangetoond dat er een verband is tussen het hartritme en de mentale, emotionele en fysiologische verschijnselen in het lichaam. De hartritmevariatie, een weergave van je hartritme in de tijdsintervallen tussen twee hartslagen in, is een belangrijke voorspeller van je emotionele toestand. Als emoties sterk zijn is dat te zien aan een verandering in het patroon van je hartritme.

Gevoelens als frustratie, boosheid, angst geven een grillig hartritmepatroon. De effecten hiervan op je lichaam en gezondheid zijn negatief, vooral als je je vaak zo voelt.
Positieve gevoelens als blijdschap, waardering, liefde laten een regelmatig golvend hartritmepatroon zien. Onderzoek naar de gevolgen van positieve emoties laat tal van positieve effecten zien. Op je algehele gezondheid, maar ook in je persoonlijk functioneren.

De ontwikkelde HeartMath technieken leren je invloed te krijgen op je hartritmevariatie met als doel het bereiken van hartcoherentie, een gelijkmatig golvend patroon in je hartritme. Een gelijkmatig golvend patroon heeft gunstig effect op twee belangrijke fysiologische systemen die een rol spelen bij stress.  Zie methode.

Ook zorgt een gelijkmatig golvend hartritmepatroon [hartcoherentie] ervoor dat hart en hersenen beter samen kunnen werken. Het hart stuurt meer signalen naar de hersenen dan andersom. Bij hartcoherentie zijn de hersenen beter in staat om de gestuurde informatie vanuit het hart te verwerken met tal van positieve effecten tot gevolg. Je bent beter in staat om helder na te denken, je prestatievermogen neemt toe evenals een toename van creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Een software programma geeft objectieve feedback, het maakt zichtbaar wat de effecten van gedachten en gevoelens zijn op je hartritme. Je kunt zien op het scherm wat het effect van de training op jou is.  

Voor dagelijks gebruik is er ook een handig klein apparaatje.